#Hurdacılar San. Sit. A9 Blok No 702 Yenimahalle / ANKARA
Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 17:00
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: (312) 396-4598

FLOÜRESAN İMHA
 

İnsan sağlığına son derece zararlı civa, flouresan lamba teknolojisinde kullanılmaktadır. Flouresan lambaların bertarafı tesisimizde insan sağlığına "0" zarar teşkil edecek kapalı ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Tesis faaliyetlerimiz 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Tehlikesiz ve İnert Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen usul ve esaslara tam uyuyumluluk göstermektedir.

Tesis faaliyetlerimize iso 27001:2005 bilgi güvenliği, iso 14001:2008 çevre yönetim sistemleri, iso 9001 Kalite yönetim sistemleri ve ohsas18001 iş güvenliği ve işçi sağlığı tam entegre durumdadır.
 

1- FLOURESAN İMHA SÜRECİ
 

a) Floüresan lamba kapalı hazneye alınır.

b) İmha haznesinde yer alan direkt akım motoru çalıştırılarak zincir manevraları ile flouresan kırılır.

c) Kırım esnasında açığa salınan civa buharı, hepa filtrede filtre edilir.

d) Kırım işlemi sonrası ortaya çıkan kontamine ambalaj atığı, yakma yöntemi ile bertaraf edilir.

e) Kırım süreci esnasında filtreme işlemine dahil olan hepa filtre yakma yöntemi ile bertaraf edilir.

 

Atık Flouresan İmha Sürecinde Tesis'e Kabulü Sağlanan Atık Kodları ve Flouresan Tipleri;
 

20 01 - Ayrı toplanmış franksiyonlar dahil belediye atıkları (evlerden kaynaklanan ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar)
20 01 21* - Flouresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar.
FLOÜRESAN İMHA