#Hurdacılar San. Sit. A9 Blok No 702 Yenimahalle / ANKARA
Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 17:00
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: (312) 396-4598

GÜVENLİ ÜRÜN İMHA
 

Ürün güvenliği günümüzde bir çok üretim aşamasında prototip ürün kopyalamaya yönelik kullanım amaçlı diğer üretici veya girişimci firmalar tarafından suistimal edilebiliyor. Özgün içerikli ürünlerinizin imhasını iso 14001:2005 bilgi güvenliği standartlarında kapalı tesis ortamında gerçekleştirmekteyiz.

Tesis faaliyetlerimiz 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Tehlikesiz ve İnert Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen usul ve esaslara tam uyuyumluluk göstermektedir.

Tesis faaliyetlerimize iso 27001:2005 bilgi güvenliği, iso 14001:2008 çevre yönetim sistemleri, iso 9001 Kalite yönetim sistemleri ve ohsas18001 iş güvenliği ve işçi sağlığı tam entegre durumdadır.
 

1- ÜRÜN İMHA SÜRECİ
 

a) Müşteri talebi sonrası kuruluşumuzun deneyimli personellerce imha edilecek raf ömrünü tamamlamış veya standartlarını yerine getirememiş ürünün teslim alınması.

b) Teslim alınan ve imha edilmesi planlanan ürün'ün kuruluşumuza ait araçlara uygun şekilde yüklenmesi ve malzemenin konulduğu konteyner veya kapaklı varillerin mühürlenmesi.

c) Mühürleme sonrasında teslim alınan malzemeye ilişkin malzeme teslim formu düzenlenmesi.

d) Malzeme yüklü aracın Kuruluşumuz tarafından araç takip sistemiyle izlenmesi, olası kaza veya güvenlik problemlerinde anında araca müdahale edilmesi.

e) İmha edilmesi planlanan ürün'ün güvenli bir şekilde sevkiyatı sonucunda tesise ulaştırılması.

f) İmhası gerçekleşecek olan ürün'ün teslimi esnasında tutanak ile süreç yetkilisi tarafından mühürlerinin açılması.

g) İmhası planlanan ürün'ün kırıcı makinelerine atılarak imha işleminin başlatılması ve bu işlemin el kamerası ile kaydedilerek kayıt altına alınması.

h) Ürün imha işlemi bittikten sonra kaydedilen video’nun ilgili kuruluşa imha tutanağı ile birlikte gönderilmesi, ilgili imha işlemine ilişkin nüshaların bir kopyasının'da 5 yıl süre ile kuruluşumuzun data sisteminde yedeklenmesi.
ÜRÜN İMHA